Preview Mode Links will not work in preview mode

VONK

Apr 12, 2021

Waar ik dacht dat ik mijn eigen 'please gedrag' goed onder controle had, kwam ik erachter dat ik op een nieuw niveau weer hele nieuwe uitdagingen kreeg.

Sterker nog, toen ik ging onderzoeken welke saboteurs er op dit moment bij mij actief zijn (dus hoe ik mezelf klein houd/tegen werk) kwam ik erachter dat er meerdere...