Preview Mode Links will not work in preview mode

VONK

Oct 16, 2019

Weer terug in de duinen en ik heb de ruimte om terug naar binnen te gaan en van daaruit te delen. Vandaag over hoe we onszelf tegenhouden om niet alleen productief, maar ook liefhebbend te zijn.... 

En welke methode je helpt om hiernaar terug te keren. Sta jij wel eens vol uit?


Oct 1, 2019

In deze podcast vind je het volgende:

- 0.15 mijn intentie voor deze video, namelijk iets delen over hoe ik zelf baat heb gehad van online cursussen, dus de voordelen als cursist. Maar ook de mogelijkheden die online cursussen je bieden voor de toekomst, dus de voordelen aanbieder

- 1.15 Mijn persoonlijke ervaring met...