Preview Mode Links will not work in preview mode

VONK

Nov 30, 2018

Vandaag staat in het teken van compassie, om stil te staan bij ons lichaam en hoe we deze waarderen.

We zijn geneigd om altijd te streven naar perfectie. Ik geloof dat alles perfect is zoals het komt. Alles dient een doel, anders zou het niet blijven bestaan.

Vandaag doen we samen een geleide meditatie, die in het...


Nov 30, 2018

Vandaag werken we met de frequentie van je ademhaling;

Wanneer je bewust de frequentie van je ademhaling verlaagt, heeft dat grote voordelen voor je lichaam.

Vandaag gaan we samen kijken of we de ademfrequentie voor 3 minuten lang kunnen laten zakken naar 4 cycli per minuut.